Expertíza a optimalizace

Zlepšování firemních procesu je v současné době nezbytnou obranou před konkurencí. Je to však také ukázka zdravé ekonomiky, kdy zákazníci požadují kvalitnější a lepší služby. V každém oboru dochází k určitému vývoji a pouze společnosti reagující na tyto změny mají šanci se prosadit. K takovému zlepšení lze prakticky přistoupit dvěma způsoby. Buď se muže jednat o průběžné zlepšování procesů nebo o radikální změnu (reengineering), kde se předpokládá neexistenci procesu případně se proces považuje za nevyhovující a špatný. Analytici se díky tomuto přístupu mohou odpoutat od stávajícího stavu a zaměřit se na proces nový a to ve všech jeho aspektech.

Zmapujeme Vaše procesy a podáme návrh ne jejích optimalizaci.

2 Přístupy

 

Průběžné zlepšování

  1. Popis současného stavu procesu
  2. Stanovení sledovaných metrik
  3. Sledování provozu procesu
  4. Měření provozu procesu
  5. Návrh pro optimalizaci a implementace

Reengineering

  1. Definice rozsahu projektu
  2. Analýza potřeb a možností
  3. Vytvoření nové soustavy procesů
  4. Naplánování přechodu
  5. Implementace

 

 

Reference

Potřebujete poradit?

+420 224 313 187
info@legend.cz
Vyplňte formulář a my se s Vámi spojíme