Reference

Od roku 1997 spolupracuje společnost VUMS LEGEND s Ministerstvem zahraničních věcí, kde se v průběhu času nasadila řada aplikací podporujících práci s dokumenty.

Od roku 2007 spolupracuje společnost VUMS LEGEND s Agenturou ochrany přírody a krajiny, čítající kromě pražské centrály dalších 38 poboček ve všech krajích ČR. Pro AOPK jsme dodali standardní aplikace Spisová služba, ePodatelna a Autoprovoz a zároveň jsme pro ni vyvinuli specializované aplikace Správní řízení a Lokalizace objektů, vše na platformě LN. Současně zajišťujeme servis dalších aplikací na platformě LN, které vyvinulo IT oddělení AOPK samostatně ve spolupráci s VUMS LEGEND.

Od roku 1998 spolupracuje VUMS LEGEND se Slovenským ústavem technickej normalizacie (SÚTN) se sídlem v Bratislavě, kdy byl dodán systém pro evidenci norem Binor na platformě IBM Informix, distribuční systém Disnor zabezpečující objednávání, prodej, skladovou evidenci a výrobu produktů nabízených SÚTNem. Během implementace uvedených systémů figurovala firma VUMS LEGEND jako subkontraktor projektů Phare.

Od roku 2004 spolupracuje společnost VUMS LEGEND s Probační a mediační službou ČR se sídlem v Praze, kde je dodavatelem Administrativního informačního systému PMS (AIS PMS).

Od roku 2002 spolupracuje společnost VUMS LEGEND s Ministerstvem spravedlnosti sídlícím v Praze, pro které vyvinula informační systém pro vrchní a krajské soudy, založený na platformě IBM.

Do společnosti Motorpal Jihlava dodal VUMS LEGEND aplikaci Řízená dokumentace na platformě LN.

Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu zajišťujeme rozvoj a podporu DMS.

Do společnosti Buzuluk Komárov dodal VUMS LEGEND aplikaci Řízená dokumentace na platformě LN.

Se společností Panflex rozvíjí VUMS LEGEND spolupráci v oblasti rozvoje platformy LN od roku 2008.

Od roku 2005 spolupracuje společnost VUMS LEGEND s orgánem CQS - sdružení pro certifikaci systémů jakosti, kde dodala Centrální elektronický archiv.

Se společností KORDÁRNA Plus spolupracujeme v oblasti digitalizace a vytěžování faktur na platformě IBM Datacap.

Společnost VUMS LEGEND spolupracovala se společností BorsodChem na aplikaci Sapper a Quality management.

Se ZP Škoda spolupracuje VUMS LEGEND od roku 2007. Dodali jsme aplikace Spisová služba, ePodatelna, Evidence smluv, Objednávka a faktury, vše na platformě LN.

Se společností ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. (Dr. Max) spolupracujeme od roku 2018 v oblasti digitalizace a vytěžování dat z různých typů dokumentů.

Do společnosti Rubena a.s. dodal VUMS LEGEND aplikaci Řízená dokumentace na platformě LN.

Od roku 2007 spolupracuje VUMS LEGEND s generálním ředitelstvím Českých drah. Pro jeho potřeby byly vyvinuty speciální aplikace na platformě LN : Evidence úkolů z představenstva, Jazykové kurzy a Požadavky na vzdělávací akce. Aplikace Evidence úkolů z představenstva byla v loňském roce po počátečním stadiu, které zahrnovalo pouze řízení úkolů v nejvyšších vrstvách managementu, úspěšně rolloutována až na úroveň jednotlivých referentů.

Od roku 1994 spolupracuje společnost VUMS LEGEND s Českým normalizačním institutem v Praze (nyní ÚNMZ) jako systémový integrátor, vyvíjející na platformách LN a WebSphere. S využitím aplikačního serveru IBM WebSphere a relačního databázového systému Informix, byla pro ČNI vyvinuta aplikace Podpora obchodní politiky (POP).

Od roku 1999 spolupracuje společnost VUMS LEGEND s Ministerstvem vnitra České republiky se sídlem v Praze, pro které vyvinula a implementovala ekonomický informační systém a systém pro řízení interních auditů.

Společnost VUMS LEGEND spolupracuje od roku 2004 s Úřadem vlády České republiky. Pro Úřad vlády ČR dodáváme systém Adresářových služeb, Spisovou službu ePED a aplikace na podporu práce v odboru vládní agendy. Zejména jde o aplikaci eVláda, která je určena členům vlády pro práci s materiály určenými k projednání na schůzi vlády. Dále je společnost VUMS LEGEND tvůrcem prezentačního portálu eKLEP (Elektronické knihovny legislativních materiálů) pro veřejnost (http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf) a dalších aplikací.

Pro Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra České republiky jsme výhradním dodavatelem aplikací na platformě IBM. Během spolupráce se Zdravotní pojišťovnou byly dodány jak standardní aplikace jako např. Spisová služba, Referátník nebo Registr smluv, tak i speciálně vyvinuté aplikace.

Od roku 1994 spolupracuje společnost VUMS LEGEND s Advokátní a patentovou společností Čermák Hořejš Matějka a spol. Postupně pro ni vyvinula řadu aplikací převážně na platformě LN. Jde zejména o Evidenci kauz, Palmární deník, Evidenci pošty a další agendy. Rovněž byl vytvořen systém DMS s centrálním úložištěm dokumentů a Portál s možností zabezpečeného přístupu ke klientským datům.

Pro společnost Isotra řešíme správu dokumentů, týmové prostory, evidenci smluv a automatizaci interních procesů.

Do společnosti Povodí Ohře dodal VUMS LEGEND platformu LN v roce 2006. V současnosti spolupracujeme na zprovoznění rozšířených možností platformy, např. LN Sametime apod.

Od roku 2002 spolupracuje společnost VUMS LEGEND s Kriminalistickým ústavem sídlícím v Praze, kde je autorem a dodavatelem systémů FoDaGen a InfoDNA.

Případové studie

Případové studie

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Od roku 1997 spolupracuje společnost VUMS LEGEND s Ministerstvem zahraničních věcí, kde se v průběhu času nasadila řada aplikací podporujících práci s dokumenty.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Od roku 2007 spolupracuje společnost VUMS LEGEND s Agenturou ochrany přírody a krajiny, čítající kromě pražské centrály dalších 38 poboček ve všech krajích ČR. Pro AOPK jsme dodali standardní aplikace Spisová služba, ePodatelna a Autoprovoz a zároveň jsme pro ni vyvinuli specializované aplikace Správní řízení a Lokalizace objektů, vše na platformě LN. Současně zajišťujeme servis dalších aplikací na platformě LN, které vyvinulo IT oddělení AOPK samostatně ve spolupráci s VUMS LEGEND.
Slovenský ústav technickej normálizácie 
Od roku 1998 spolupracuje VUMS LEGEND se Slovenským ústavem technickej normalizacie (SÚTN) se sídlem v Bratislavě, kdy byl dodán systém pro evidenci norem Binor na platformě IBM Informix, distribuční systém Disnor zabezpečující objednávání, prodej, skladovou evidenci a výrobu produktů nabízených SÚTNem. Během implementace uvedených systémů figurovala firma VUMS LEGEND jako subkontraktor projektů Phare.
Probační a mediační služba
Od roku 2004 spolupracuje společnost VUMS LEGEND s Probační a mediační službou ČR se sídlem v Praze, kde je dodavatelem Administrativního informačního systému PMS (AIS PMS).
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Od roku 2002 spolupracuje společnost VUMS LEGEND s Ministerstvem spravedlnosti sídlícím v Praze, pro které vyvinula informační systém pro vrchní a krajské soudy, založený na platformě IBM.
MOTORPAL, a.s.
Do společnosti Motorpal Jihlava dodal VUMS LEGEND aplikaci Řízená dokumentace na platformě LN.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu zajišťujeme rozvoj a podporu DMS.
BUZULUK a.s.
Do společnosti Buzuluk Komárov dodal VUMS LEGEND aplikaci Řízená dokumentace na platformě LN.
PANFLEX, s.r.o.
Se společností Panflex rozvíjí VUMS LEGEND spolupráci v oblasti rozvoje platformy LN od roku 2008.
CQS - sdružení pro certifikaci systémů jakosti
Od roku 2005 spolupracuje společnost VUMS LEGEND s orgánem CQS - sdružení pro certifikaci systémů jakosti, kde dodala Centrální elektronický archiv.
KORDÁRNA Plus a.s.
Se společností KORDÁRNA Plus spolupracujeme v oblasti digitalizace a vytěžování faktur na platformě IBM Datacap.
BorsodChem MCHZ, s.r.o.
Společnost VUMS LEGEND spolupracovala se společností BorsodChem na aplikaci Sapper a Quality management.
Royalton Partners S.A.
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Se ZP Škoda spolupracuje VUMS LEGEND od roku 2007. Dodali jsme aplikace Spisová služba, ePodatelna, Evidence smluv, Objednávka a faktury, vše na platformě LN.
Dr. Max
Se společností ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. (Dr. Max) spolupracujeme od roku 2018 v oblasti digitalizace a vytěžování dat z různých typů dokumentů.
Rubena, a.s.
Do společnosti Rubena a.s. dodal VUMS LEGEND aplikaci Řízená dokumentace na platformě LN.
České dráhy, a.s
Od roku 2007 spolupracuje VUMS LEGEND s generálním ředitelstvím Českých drah. Pro jeho potřeby byly vyvinuty speciální aplikace na platformě LN : Evidence úkolů z představenstva, Jazykové kurzy a Požadavky na vzdělávací akce. Aplikace Evidence úkolů z představenstva byla v loňském roce po počátečním stadiu, které zahrnovalo pouze řízení úkolů v nejvyšších vrstvách managementu, úspěšně rolloutována až na úroveň jednotlivých referentů.
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Od roku 1994 spolupracuje společnost VUMS LEGEND s Českým normalizačním institutem v Praze (nyní ÚNMZ) jako systémový integrátor, vyvíjející na platformách LN a WebSphere. S využitím aplikačního serveru IBM WebSphere a relačního databázového systému Informix, byla pro ČNI vyvinuta aplikace Podpora obchodní politiky (POP).
Ministerstvo vnitra ČR
Od roku 1999 spolupracuje společnost VUMS LEGEND s Ministerstvem vnitra České republiky se sídlem v Praze, pro které vyvinula a implementovala ekonomický informační systém a systém pro řízení interních auditů.
Úřad vlády ČR
Společnost VUMS LEGEND spolupracuje od roku 2004 s Úřadem vlády České republiky. Pro Úřad vlády ČR dodáváme systém Adresářových služeb, Spisovou službu ePED a aplikace na podporu práce v odboru vládní agendy. Zejména jde o aplikaci eVláda, která je určena členům vlády pro práci s materiály určenými k projednání na schůzi vlády. Dále je společnost VUMS LEGEND tvůrcem prezentačního portálu eKLEP (Elektronické knihovny legislativních materiálů) pro veřejnost (http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf) a dalších aplikací.
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
Pro Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra České republiky jsme výhradním dodavatelem aplikací na platformě IBM. Během spolupráce se Zdravotní pojišťovnou byly dodány jak standardní aplikace jako např. Spisová služba, Referátník nebo Registr smluv, tak i speciálně vyvinuté aplikace.
Čermák a spol. Advokátní a patentová kancelář
Od roku 1994 spolupracuje společnost VUMS LEGEND s Advokátní a patentovou společností Čermák Hořejš Matějka a spol. Postupně pro ni vyvinula řadu aplikací převážně na platformě LN. Jde zejména o Evidenci kauz, Palmární deník, Evidenci pošty a další agendy. Rovněž byl vytvořen systém DMS s centrálním úložištěm dokumentů a Portál s možností zabezpečeného přístupu ke klientským datům.
ISOTRA a.s.
Pro společnost Isotra řešíme správu dokumentů, týmové prostory, evidenci smluv a automatizaci interních procesů.
Povodí Ohře, státní podnik
Do společnosti Povodí Ohře dodal VUMS LEGEND platformu LN v roce 2006. V současnosti spolupracujeme na zprovoznění rozšířených možností platformy, např. LN Sametime apod.
Kriminalistický ústav Praha
Od roku 2002 spolupracuje společnost VUMS LEGEND s Kriminalistickým ústavem sídlícím v Praze, kde je autorem a dodavatelem systémů FoDaGen a InfoDNA.

Potřebujete poradit?

+420 224 313 187
info@legend.cz
Vyplňte formulář a my se s Vámi spojíme