VL Důvěryhodný archiv

Důvěryhodné úložiště dat představuje řešení zaměřené na střednědobé a dlouhodobé důvěryhodné ukládání dokumentů. Systém je dsignován dle obecně platné normy pro OAIS (Open Archival Informaion System). Norma pokrývá také funkce pro dlouhodobé uchovávání informací, jejich příjem, archivaci a správu, přístup k nim a jejich sdílení. Popisuje interní a externí funkce úložiště, definuje nezbytné služby a definuje jejich využívání. Důvěryhodnost úložiště je založen na využití kvalifikovaného časového razítka. Opatřením dokumentu kvalifikovaným časovým razítkem stvrdíme, v jaké podobě dokument existoval před časovým údajem uvedeným v razítku. Pokud tento dokument obsahuje i platný elektronický podpis, musel i tento elektronický podpis být vytvořen a být platný před uvedeným časem. Tím získáváme potřebný důkaz o době vzniku elektronického podpisu dokumentu, tzn. důležité informace nezbytné pro dokazování validity celého dokumentu.

Výhody

Výhody produktu

Záruka dlouhodobého a důvěryhodného uložení dokumentů
Ověření pravosti a konzistence uložených dokumentů
Garance neměnnosti a čitelnosti uložených dokumentů
Uložení dokumentu po celou dobu jeho životního cyklu
Záruka bezpečného uložení, auditovaná činnost přístupů
Chrání před ztrátou, stárnutím i falšováním

Reference

Potřebujete poradit?

+420 224 313 187
info@legend.cz
Vyplňte formulář a my se s Vámi spojíme